Utdrag ur historikboken

Texten till vänster är ett utdrag ur en historik utgiven av Nordisk Samarbetskommitté för hushållsvetenskap. Redaktörer: Karin Hjälmeskog, Jette Benn, Annbjørg Lindbäck, Anna-Maria Niskanen och Kaija Rimaila.
Läs hela (PDF-fil)!

Lärarförbundet

Den största medlemsorganisationen i SKHv är Lärarförbundet. Och Lärarförbundets ämnesråd för hushållsvetenskap är en viktig samarbetspartner. Ämnesrådet arrangerade i mars 2006 en jubileumskonferens för att uppmärksamma att det gått hundra år sedan de svenska lärarna inom det husliga området bildade den fackliga organisationen Svenska skolkökslärarinnornas förening. I samband med detta jubileum gav Ämnesrådet ut en bok med titeln: Lärarprofession i förändring. Från ”skolkök” till hem- och konsumentkunskap. I den finns ett kapitel om det gränslösa samarbete som Skolkökslärarinnornas förening och dess efterföljare varit aktiva inom.

Liten historik

1909 hölls det första Nordiska hushållningsmötet på Sorö i Danmark och fröet till en Nordisk Samarbetskommitté för Hushållsvetenskap (NSH) sås. Parallellt med NSHs arbete på ett nordiskt plan pågår ett internationellt arbete inom International Federation for Home Economics, IFHE. En ideell organisation som bildades 1908, dvs. ett år före det första nordiska mötet i Sorö. IFHE har status som non governmental organisation (NGO) inom Förenta Nationerna. Under hela 1900-talet har de två verksamheterna pågått parallellt. I Damark, Finland, Norge och Sverige har det funnits nationella avdelningar för både NSH och IFHE.

Verksamhet som bedrivits inom den svenska avdelningen för NSH de senaste decennierna har samorganiserats med den svenska sektionen av International Federation for Home Economics (S-IFHE). Vartefter tiden har gått och förändringar skett både vad det gäller utbildning, forskning och samhället i stort. Samarbete inom det hushållsvetenskapliga området är lika viktigt som tidigare, men det nordiska samarbetet behöver finna nya former. Det finns varken ekonomiska eller personella resurser att hålla två föreningar igång. Därför beslutas vid ett årsmöte 2001 i Skagen, Danmark att NSH som formell organisation skall successivt avvecklas och helt läggas ner i samband med jubileumsfirandet 2009. I några av de enskilda länderna har ett samgående skett mellan avdelningarna inom NSH och IFHE: i Sverige bildades 2001 SKHv (Svenska kommittén för hushållsvetenskap).

Tidigare ordföranden

Svenska avdelningens ordförande från att föreningen antog namnet Nordisk samarbetskommitté för hushållsundervisning 1951 fram till samgåendet med S-IFHE och vidare som SKHv har varit följande:

1951-1967 Ebba Virgin
1967-1970 Susanne Hallgren
1970-1978 Alice Melvinger
1978-1987 Bodil Laurell
1987-1994 Inger René
1994-2001 Ann-Sofie Christersson
2001-2009 Karin Hjälmeskog

Konferens 2003: Lär för livet – konsumenter och samhälle i dialog

SKHv ordnade 2003 en konferens på temat Lär för livet – konsumenter och samhälle i dialog. I samband med denna genomfördes både ett nordiskt möte (NSH årsmöte) och ett europeiskt IFHE möte. Den fortbildning som erbjöds under 2003 var deltagande i konferensen, detsamma gällde studerandeutbytet. Delegater från Norge, Danmark, Finland och värdlandet Sverige och deltog i konferensen och till det nordiska mötet anslöt sig även de isländska kollegorna. Sverige övertog vid årsmötet det nordiska ordförandeskapet dvs. mitt ordförandeskap utvidgades för två år framåt till att omfatta även det nordiska samarbetet.