Konferenser

Konferens 2019


Rapport från konferensen 2019 om Skolinspektionens utvärdering av hem- och konsumentkunskap

7-8 februari 2019 genoförde SKHV en konferens på temat Skolinspektionens utvärdering av hem- och konsumentkunskap, Vad visar resultaten av utvärderingen? Hur kan vi bemöta kritiken? Hur går vi vidare? En representant från Skolinspektionen deltog och redovisade utvärderingen. En rapport ska komma inom kort och då kan ni alla läsa om resultatet. Professor Päivi Palojiki från Helsingfors universitet deltog med intressanta kommentarer och idéer utifrån sin finska horisont. 


Skolinspektionen lyfter två centrala ord för att beskriva HK och HK-lärarens situation: processämne och ensamlärare. Vad det är att arbeta med ett processämne är något som behöver diskuteras, liksom bekymret med att många lärare är ensamma om sitt ämne på sin skola. Dessutom är endast cirka hälften av lärarna i HK legitimerade.

Många positiva saker lyftes fram om HK-undervisningen, som att det oftast är en trygg och stödjande mijö i HK-klassrummet och att undervisningen är varierad. På den negativa sidan är rektorernas bristande engagemang för ämnet. Det lyfts också utvecklingsområden som attse tillatt allt innehåll i kursplanen omfattas av undervisningen, skapa struktur och utveckla ledningen i klassrummet för att minska oro samt att utveckla former för och skapa tid för reflektion i undervisningen.


Under konferensen arbetade deltagarna i grupper för att utforma undervisningsidéer och alla grupperna fastnade för att utveckla idéer när det gäller jämställdhet och arbetsdelningen i hemmet. Nedan finner ni några av dessa- kanske kan du inspireras av dem för att utveckla in egen undervisning.
Konferens 2022